VARFÖR HPCS MEDLEM?

om-hpcs-bildDet finns några gemensamma faktorer för en välbesökt och blomstrande Handelsplats. En välkomnande, trygg och trevlig atmosfär kombinerat med ett brett handelsutbud, många företag och industrier är ett vinnande koncept.

Med nästan 300 företag på området har vi redan mycket av detta, men vi kan alltid bli bättre.

Det är ett drömläge att befinna sig på eller etablera sig på Handelsplats Center Syd. Med dess fantastiska läge har Handelsplats Center Syd alla förutsättningar för fortsatt och ständig utveckling. Nyckeln till framgång är att agera tillsammans, i förening med övriga verksamma i området.

Med gemensamma krafter, i samverkan, kan vi påverka framtiden i vårt handelsområde. Här behövs Du och Dina tankar och idéer också.

Därför ska Du vara medlem i Handelsplats Center Syd ek. Förening

Föreningen bildades 2010 och har haft en mycket positiv utveckling både som förening och för området. Att ingå medlemskap i Handelsplats Center Syd ger Dig möjligheten att påverka och tycka till i allt som rör områdets utveckling.

Som medlem får Du också en stor fördel genom gemensam marknadsföring, fördelaktiga erbjudanden för Dig, Din personal och Ditt företag tack vare HPCS personalkort. Du får även möjlighet att ta del av det värdefulla nätverk som vi tack vare medlemskap i föreningen ger varandra.

Spara

VANLIGA FRÅGOR & SVAR

Ni som är verksamma i området oavsett företag, inriktning, sitter med oerhörd viktig kunskap. Genom ett medlemskap kan Ni framföra och delge era synpunkter, idéer och tankar som är av stor vikt för en vidareutveckling av vår Handelsplats. Tillsammans ska vi skapa tillväxt i området för att stärka Ditt företag och Handelsplatsen i sin helhet.

Förutom att Du bidrar till utvecklingen av Handelsplatsen och Ditt företag så ger ett medlemskap många andra fördelar och möjligheter.

Dina anställda har rätt till områdets personalkort.

Ditt företag kan använda sig av vår gemensamma varumärkesprofil.

Tillgång till stort nätverk, 700 kontakter via mail

Fördelaktigare annonsering i media

Marknadsföring via hemsida och Facebook

Möjlighet att påverka

Utöver de 100 kr som det kostar för medlemskap i föreningen betalar Du en serviceavgift enligt en beslutad fördelningsnyckel.

Serviceavgiften baseras på butiksyta om du arbetar med försäljning. Det finns även en fördelningsnyckel för fastighetsägare men även möjlighet att teckna medlems- och samarbetspartnerskap för B2B, föreningar och övrig verksamhet. Fördelningsnyckeln finns bifogad i medlemsmaterialet.

Genom att sitta med i någon av våra arbetsgrupper. I grupperna sitter Du som företrädare för alla medlemmar. Grupperna arbetar var och en med olika sakfrågor och projekt. Att vara med i en arbetsgrupp är helt frivilligt och innebär inte mer arbete än Du själv har tid och lust till.

Vi informerar och kommunicerar via mail, vi finns tillgängliga per telefon, vi går regelbundet runt i området och man är alltid välkommen att besöka oss på HPCS kontor.

Vi sänder ut HPCS Nyhetsbrev med allehanda information som är till nytta för alla på Handelsplatsen. Nyhetsbrevet sänds ut via mail till ca 700 kontakter, vilka utgörs av företagare på området, kommunstyrelsen i Kävlinge, våra fokusgrupper och andra som har intresse i handelsplatsen och dess utveckling.

Föreningen nyttjar även sociala medier samt hemsidan för detta ändamål.

Det viktigast är att vi har utvecklat och intensifierat samverkan mellan fastighetsägare, näringsidkare och kommun.

Utöver det har föreningen satt upp gatu- och informationsskyltar på området, juldekorationer längs gatorna och införskaffat 6 flaggstänger och HPCS flaggor.

Vi har även infört Nyhetsbrev, tagit fram ett medlemskort samt infört kontinuerlig och fördelaktig annonsering i press.

Vi gör regelbundet undersökningar i området och kommunen. För att få insyn och åsikter från flera håll har vi startat engagemang och samverkan mellan kommuninvånare och företag på området genom både fokus- och arbetsgrupper.

Vi har i samarbete med kollektivtrafiken bidragit till att utöka den kommunala tillgängligheten till området via tidtabellsförändringar. Tillsammans med kommunen har vi uppfört en pendlarparkeringsplats, belysning och drivit i och utvecklat andra infrastrukturfrågor och projekt.

I organisationen finns en handelsplatsledning som arbetar med det administrativa, strategiska och operativa. Detta görs i samråd med medlemmar via våra arbetsgrupper samt i samverkan med en mycket engagerad styrelse.

Vi kommer fortsätta arbeta med utveckling av området både utseendemässigt och för samverkan mellan företag och fastighetsägare. Vi kommer arbeta mer med den grafiska profilen samt utveckla hemsidan.

Vi arbetar vidare med projekt som informationsskyltar samt digitalskylt längs E6:an, rastplats, utsmyckning av rondeller med mera.

Kontakta oss

Skicka oss ett e-post så återkommer vi så fort vi kan i ärendet.

Sending

©2024 Handelsplats Center Syd

or

Log in with your credentials

Forgot your details?