Transdev

Presentation

HANS – VÅRA GEMENSAMMA VÄRDERINGAR
Handling, Ansvar,  Nytänkande och Samspel.

Handling
Vi tar initiativ, är proaktiva och agerar professionellt. Vi arbetar målinriktat och effektivt. Vi tar sakliga och genomtänkta beslut. Vi är positiva, ser möjligheter och vill vinna.

Ansvar
Vi bryr oss om våra kunder, miljön och varandra. Vi tar ansvar och håller det vi lovar. Vi visar respekt och tolerans. Vi lyssnar, reflekterar och engagerar oss. Vi är tydliga och uppriktiga.

Nytänkande
Vi är nyfikna, öppna och lyhörda för nya idéer. Vi utmanar oss själva och tänker nytt i stort och smått. Vi lär oss, är konstruktiva och förbättrar hela tiden vårt sätt att arbeta och möta omvärlden. Vi planerar för framtiden och
driver utvecklingen.

Samspel
Vi är delaktiga och samarbetar utifrån kundens behov. Vi hjälper varandra och är ett lag som drar åt samma håll. Vi ser till helheten och jobbar gemensamt för företagets bästa.

Miljö
Att resa tillsammans är miljösmart. På Transdev jobbar vi ständigt med
förbättringar för att utveckla alla våra trafikslag när det gäller säkerhet,
utsläpp, buller och kvalitet.
• Majoriteten av våra bussar drivs med biobränsle
• Vi kör SMART – det innebär att vi kör på ett sätt som reducerar utsläppen och ger en mjuk och behaglig resa för våra passagerare
• SMART kör vi med så väl buss, tåg som båt. Även om tekniken
skiljer sig åt för de olika fordonslagen så finns det stora
miljövinster inom alla trafikslag
• Vi kommer under 2015 att börja köra elbussar i stadstrafik,
vilket inte bara ger en renare stad utan även en tystare stadsmiljö

 

Kontakt

Transdev
Kontaktperson: Thomas Igelström
Thomas.Igelstrom@transdev.se
040-66 96 222

Adress

Kontakta oss

Skicka oss ett e-post så återkommer vi så fort vi kan i ärendet.

Sending

©2024 Handelsplats Center Syd

or

Log in with your credentials

Forgot your details?