Lucy´s Diner Löddeköpinge

Presentation

Hit kom­mer alla och trivs, från barn­famil­jer till motor­bu­ren (fd) ung­dom. Föru­tom den unika 50-​tals miljön är det vår glada och hjälp­samma per­sonal som ska­par den härliga och familjära atmos­fären här. Att de duk­tiga kockarna dessu­tom lägger ner själ och hjärta i mat­lagnin­gen gör att våra gäster ständigt återkom­mer för mer av det goda.Vi har naturligtvis full­ständiga rät­tigheter och spe­cialis­erar oss på amerikan­ska märken, både när det gäller öl och vin. De flesta av sorterna hit­tas inte på Sys­tem­bo­laget, bara för att göra det lite mer spän­nande för dig som gäst. Om du vet unge­fär vilken smak du gillar bäst kan vår kun­niga per­sonal hjälpa dig till rätta.

Med jämna mel­lan­rum har vi live­band på sce­nen som spelar den sortens musik som man kan förvänta sig på ett rik­tigt amerikan­skt 50-​tals ställe. Vi har också andra events såsom motorträf­far, linedance o dyl.

Kontakt

Lucy’s Diner
046-288 72 27
info@lucys.se
lucys.se

Öppettider

Månd-torsd: 11.30-20.30

Fredagar: 11.00-22.00

Lördagar: 12.00-22.00
Söndagar: 12.00-20.30

Köket stänger 1 timme innan
ordinarie stängningstid.

Adress

Hitta hit

Kontakta oss

Skicka oss ett e-post så återkommer vi så fort vi kan i ärendet.

Sending

©2024 Handelsplats Center Syd

or

Log in with your credentials

Forgot your details?