Landwork

Landwork

Presentation

Landwork fungerar som ett verktyg som underlättar för organisationer, företag och privatkunder. Vi ansvarar för förvaltning och underhåll av fastigheter, utemiljöer såsom gator, parker och grönområden. Landwork erbjuder Er också hjälp med klippning av gräs, bevattning, beskärning, projektering, nyanläggning med mera. Under vinterhalvåret håller vi dygnet runt jour för snö- och halkbekämpning.

Hur mycket tid ni har att lägga på trädgårdsarbete, eller något annat som rör skötsel och underhåll av er fastighet, avgör bara ni. Landwork är fullserviceföretaget som gärna hjälper till att underlätta Er vardag…

Ett urval av vad vi är behjälpliga med:
Fastighetsförvaltning
Teknisk förvaltning
Om- och tillbyggnationer
Gräv & schakt
Parkförvaltning
Skötsel grönytor
Snö- och halkbekämpning

Maskinellt använder vi oss i huvudsak av Svenska kvalitétsmaskiner – Batteridrift med minsta möjliga miljöpåverkan, samt en minimal bullernivå.

Kontakt

Landwork
040-685 73 00
info@landwork.se
www.landwork.se

Adress

Fågel Fenix väg 1
246 42 Löddeköpinge

Kontakta oss

Skicka oss ett e-post så återkommer vi så fort vi kan i ärendet.

Sending

©2020 Handelsplats Center Syd

or

Log in with your credentials

Forgot your details?